วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

งานออกแบบป้าย "นิทรรศการถังขยะ" วิชา การออกแบบนิทรรศการ


งานออกแบบป้าย "รณรงค์ใส่หมวกกันน็อค"

งานออกแบบโพสเตอร์ "รำลึก 41 ปี มิตร ชัยบัญชา" วิชา การออกแบบโฆษณา


งานรีทัชภาพ วิชา ออกแบบคอมพิวเตอร์


ออกแบบปฏิทินปี 2556วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานภาพผสม วิชา ออกแบบคอมพิวเตอร์

ภาพต้นแบบ
ขั้นตอนการทำงานผลงานที่เสร็จเรียบร้อยงานแผ่นพับเถ้าแก่น้อย วิชา การออกแบบโฆษณา

งานด้านที่ 1

ข้างซ้าย - มือจะการบอกถึงประวัติของเจ้าของธุรกิจที่ใช้ชื่อว่า " เถ้าแก่น้อย "
ตรงกลาง - จุดนี้เป็นการแสดงแผนที่ตั้งของบริษัท
ข้างขวา - จุดนี้เป็นด้านหน้าปกของแผ่นพับ

งานด้านที่ 2


ทุกจุดแสดงถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้วางขายทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 3


การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 3  วันที่  3  และ  4  เมษายน  2556
- อาจารย์สอนวิธีการสร้างปฏิทินของตัวเองในและขั้นตอนการใช้งานต่างๆใน Google Calendar

- อาจารย์ให้นำปฏิทินที่สร้างอัพลง Google Blogspot ของตนเองด้วย


- อาจารย์ให้ไปศึกษาการทำงานวิจัยใน https://sites.google.com/site/chandraresearchers/ พร้อมกับการสร้าง Google Site โดยให้ใช้ชื่อจริงนำหน้าและตามด้วย artthesis ( ตัวอย่าง " wanakom0880artthesis " )